Mirage Na.Me 22 Overcast St Sq 20 mm 60x60 cm ST74 Tiles Ceramic Italian